Vinkovci: Kreće projekt brendiranja slavonskog hrasta

KBE Bioenergie

Vukovarsko-srijemska županija je u suradnji sa svojom razvojnom agencijom Hrast te jednim od drvoprerađivačkih lidera, tvrtkom Spačva d.d., pokrenula inicijalne aktivnosti za projekt brendiranja slavonskog hrasta. Primarni ciljevi projekta, koji se bazira na višestoljetnoj tradiciji i kvalitetnoj sirovini iz spačvanskog bazena, su stvaranje dodane vrijednosti za proizvode od slavonskog hrasta. Projekt će uključivati promociju drva kao ekološkog i obnovljivog materijala te promociju potencijala Vukovarsko-srijemske županije kao mjesta održivog gospodarstva i zelene ekonomije. Glavni outputi projekta su povećanje konkurentnosti lokalnih prerađivača hrasta, zaštita naziva i žiga na razini RH i EU te utvrđivanje mogućnosti za zaštitu naziva odnosno oznake izvornosti na globalnoj razini. Osim Hrvatskog drvnog klastera, aktivnosti oko projekta provodit će predstavnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a predviđa se i uključivanje resornih ministarstava (poljoprivreda, gospodarstvo, regionalni razvoj i fondovi EU), Hrvatskih šuma, HGK, HOK, FZOEU, AIK te krovnog nacionalnog klastera drvno-prerađivačkog sektora HKKDPS.

Comments are closed.