Vinkovci: Bez decentralizacije Hrvatskih šuma nema razvoja drvne industrije!

KBE Bioenergie

Konferencija za novinare Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST je jučer u Vinkovcima aktualizirala mnoga otvorena pitanja prerade drva u Hrvatskoj. Razvoj šumarstva i drvne industrije, razvoj Slavonije nije moguć s postojećim centraliziranim sustavom upravljanja Hrvatskih šuma, istaknuo je Ivan Ambroš, menadžer Klastera, dodajući da se čak 41 posto ukupne dobiti Hrvatskih šuma ostvaruje u Upravi šuma Vinkovci, čija je dobit u 2014. bila veća od 60 mil. KN. Prema podacima Hrvatskih šuma, 2008. godine je 75 posto trupaca s područja Vukovarsko-srijemske županije završilo kod lokalnih drvoprerađivača, dok je 2014. godine taj postotak pao na neprihvatljivih 38 posto, rekao je Josip Faletar, predsjednik Klastera. S druge strane, prema podacima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u 2013. godini iz Hrvatske je izvezeno 600.000 m3 trupaca, 700.000 m3 ogrjevnog drva i preko 500.000 tona drvnog ostatka. Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija su lideri u preradi drva i treba stoga pristupiti restrukturiranju i decentralizaciji Hrvatskih šuma, zaključili su čelnici Klastera.

Comments are closed.