VIJESTI IZ EUROPSKOG PARLAMENTA: Usvojen ambiciozan Energetski paket zakona

Prošli tjedan je u EU odrađen veliki zakonodavni posao. Europski parlament je glasovanjem u utorak usvojio tri važna zakonodavna akta – Uredbu o upravljanju energetskom unijom, Direktivu o energetskoj učinkovitosti i Direktivu o promicanju obnovljivih izvora energije, odnosno tzv. Energetski paket zakona. Pred države članice postavljeni su još zahtjevniji ciljevi za energetsku učinkovitost, obnovljivce i udio biogoriva, čime Europska unija, uz paket zakonodavstva o kružnom gospodarstvu, odlučno usmjerava tranziciju europskog gospodarstva ka održivom razvoju i učinkovitoj uporabi resursa u narednih deset godina. Novi zakonodavni paket nameće obvezu dostizanja najmanje 32,5 % energetske učinkovitosti na EU razini do 2030. godine. Kako bi se ostvario ovaj cilj, države članice moraju postići nove uštede počevši od 1. siječnja 2021. pa do 31. prosinca 2030. i to od 0,8 % godišnje krajnje potrošnje energije prema prosjeku za zadnje tri godine prije 1. siječnja 2019. Osim toga, Direktivom o promicanju obnovljive energije zadan je cilj dostizanja 32 % udjela obnovljive energije u bruto finalnoj potrošnji energije do 2030. godine, a uspostavljen je i cilj od 14 % udjela biogoriva u transportnom sektoru s uključivanjem prve generacije biogoriva te obveza udjela naprednih biogoriva od 3,5% do 2030. godine. Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, Uredbom o upravljanju energetskom unijom pratit će se doprinosi i postignuti napredak država članica putem nacionalnih energetskih i klimatskih planova ka zajedničkom ostvarenju obvezujućih ciljeva EU. Ovo je dobra vijest i za europske poduzetnike koji su dobili zakonodavnu sigurnost za svoja buduća ulaganja koja podržavaju EU ciljeve. Iz Bruxellesa najavljuju da će europski poticaji i fondovi još više nastaviti podupirati provedbu tih politika.

Comments are closed.