Vijeće EU usvojilo zaključke o EU šumarskoj strategiji!

Sredinom svibnja Vijeće je nakon dugog očekivanja donijelo zaključke koji naglašavaju značaj na šumi i drvu baziranih sektora te posebice važnost šuma kao podloge za važne strukturne tranformacije europskog društva prema bio-baziranoj zelenoj ekonomiji. Ova stajališta se nastavljaju na izvješće Komisije iz rujna prošle godine kada su naglašeni svi benefiti koji mogu proizaći iz šumarstva i održivog gospodarenja. Kako se sektorske udruge osjećaju ugrožene postojećom politikom i različitim inicijativama, poput sveprisutnih zatjeva za energijom iz drva ili pritiskom klimatskih promjena, vijeće je zaključilo da nove šumarske politike moraju biti koherentne i poticati sinergiju sa ostalim sektorima. Sektorske udruge poput CEPF-a (Europske udruge privatnih šumovlasnika) podržavaju ove stavove i ističu da treba snažnije uključiti i mjere ruralnog razvoja kako bi se dostigli EU 2020 ciljevi.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/142685.pdf

Comments are closed.