USPJEŠNO ZAVRŠENA KONFERENCIJA U BRUXELLESU

Hrvatski drvni klaster organizirao je posjetu delegacije drvne industrije u sjedištu EU. U Bruxellesu su bile prisutne važne drvoprerađivačke kompanije: Spačva, Drvenjača, Spin Valis, DI Slavonija, Hrast Strizivojna, Sherif Group, Cedar, Viševica, Lokve, Pana, TPS Grupa, Moderator, AMS Biomasa, Energy Pellets i Pilana Šantek. U delegaciji su i sektorske tvrtke iz Regije poput Šuma Herceg Bosne kao i sektorske podupirajuće institucije: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sindikat papirne i drvne industrije te Agencija za investicije i konkurentnost.

Ciljevi konferencije i poslovne posjete hrvatskih drvoprerađivača uključuju predstavljanje dobrih poslovnih praksi i ulagačkih projekata u preradi drva u Hrvatskoj i zemljama JIE, ali i zadovoljavanje interesa i sve izraženijih potreba proizvodnih tvrtki da se detaljnije upoznaju s funkcioniranjem briselske administracije. Taj interes se prije svega odnosi na mogućnosti za veće direktno korištenja sredstava iz EU fondova. Sektorske tvrtke po prvi puta organizirano odlaze u Bruxelles kako bi također dobile informacije iz prve ruke o europskim sektorskim politikama koje će određivati budućnost poslova s drvom i šumom, a dio njih je zainteresiran uspostaviti suradnju s potencijalnim ulagačima i strateškim partnerima.

Skup je u potpunosti ispunio očekivanja sudionika, a važna pred-konferencijska aktivnost održala se i 14.07., kada je delegacija posjetila Europski parlament, gdje ih je ugostila hrvatska zastupnica Marijana Petir.

 

Comments are closed.