Uspješna skupština CROBIOM-a. Faletar kooptiran u vodstvo!

Jučer, 25.7. održana je izvanredna Skupština udruge CROBIOM – Hrvatske udruge za biomasu. Sve predložene odluke donesene su jednoglasno te je prihvaćeno Izvješće o radu Udruge u proteklih sedam mjeseci. Uključivanje CROBIOM-a u Board of Directors europske udruge za biomasu AEBIOM u formi stalnog člana najveće je međunarodno postignuće u proteklom razdoblju jer se AEBIOM u Bruxellesu afirmirao kao sredšnja lobistička točka za temu energije iz drva.

Naglasak u raspravi bio je na budućnosti energije, posebno kogeneracija u kontekstu nove energetske politike. Kogeneracije na biomasu imaju kvotu od simboličnih 120 MW u odnosu na kvotu za vjetroelektrane koja iznosi 740 MW (neki dokumenti u pripremi predviđaju čak 2.000 MW kvote za vjetar). Stoga je planirano jačanje lobističkih, ali i promocijskih aktivnosti te je najavljen sastanak s resornim ministrom Ćorićem. “Treba pojačati promociju peleta na domaćem tržištu”, naglasio je Josip Faletar (Spačva d.d.), novi član Nadzornog odbora. Predsjednik Raoul Cvečić Bole (Energy Pellets d.o.o.) istaknuo je priliku koja će se otvoriti tvrtkama uslijed otvaranja najavljenog natječaja za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama. Eduard Vitković (KBE Bioenergie d.o.o.) podržao je grupiranje tvrtki unutar CROBIOM-a prema područjima djelovanja, ali je naglasio kako je nepotrebno tematski odvajati kogeneracije. Skupština je podržala prijedlog da se za obnašanje dužnosti u okviru HGK – Zajednice za OIE za temu biomase predloži Željko Lovrak.

Zaključno je u raspravi istaknuto kako je CROBIOM od svog osnivanja znatno ojačao te je postao liderska lobistička udruga za drvnu i šumsku biomasu na području JIE.

Comments are closed.