Uslužni radovi u šumarstvu lani povećani za 34 posto!

Rast vrijednosti usluga može se pripisati intenzivnijem provođenju dražbi i licitacija na panju u sustavu Hrvatskih šuma u koji se uključio veći broj poduzetnika koji pružaju šumarske usluge. Dio drvoprerađivača je također nabavio šumarsku mehanizaciju kako bi odgovorili na ovu tržišnu pojavu. Prema podacima DZS u 2014. godini usluge u šumarstvu u Republici Hrvatskoj su obuhvaćale vrijednost od 284 mil. KN, u odnosu na 213 mil. KN koliko su usluge iznosile u 2013. godini. Usluge održavanja u šumarstvu porasle su za 63 posto, a usluge sječe i privlačenja za 15 posto. Najveći rast zabilježen je u području ostalih proizvodnih usluga u šumarstvu koje su porasle za 317 posto (59 mil. prema 18 mil. u prethodnoj godini). Treba istaknuti da je pad od 10 posto zabilježen kod usluga uzgajanja šumskog drveća što također vrlo precizno odgovara stanju na terenu, jer je upravo rasadničarska djelatnost jedan od podsektora koji evidentno bilježi pad prihoda. Rasadnici su ostvarili vrijednost prihoda od 48 mil. KN u odnosu na 54 mil. KN, koliko je u rasadničarstvu ostvareno godinu ranije.

Comments are closed.