Unatoč krizi, cijene namještaja na godišnjoj razini porasle za 2,7%

KBE Bioenergie

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku cijene namještaja u veljači ove godine veće su za 2,7% u odnosu na isti mjesec 2008. godine. Cijene namještaja porasle su i u razdoblju od mjesec dana, od siječnja do veljače, za 0,3%. Ako uzmemo u obzir godišnji prosjek od ožujka 2008. do veljače 2009. u usporedbi s razdobljem od ožujka 2007. do veljače 2008. cijene namještaja porasle su za 3,6%. Zanimljivo je da su cijene usluga vezanih za popravke namještaja i pokućstva u veljači porasle za 10,6% u odnosu na isti mjesec godinu dana ranije. I dok cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju rastu na godišnjoj razini za 4,2%, ukupna industrijska proizvodnja manja je za 12,4% na godišnjoj razini. U razdoblju od siječnja do veljače industrijska proizvodnja manja je za 13,3%. Namještaja je u veljači proizvedeno 34,6% manje nego isti mjesec godinu dana ranije dok je u usporedbi s prosjekom iz 2008. pad proizvodnje u veljači iznosio 26,9%. U preradi drva pad proizvodnje bio je 19,3% na godišnjoj razini dok je u veljači u usporedbi s prosjekom 2008. pad proizvodnje iznosio 16,6%. Za razliku od svjetskih trendova gdje veliki proizvođači papira naveliko gase pogone, u Hrvatskoj je proizvodnja papira na godišnjoj razini veća za 0,5%. Međutim, u veljači je proizvodnja papira ipak bila nešto manja u usporedbi s godišnjim prosjekom iz 2008. godine, ali samo za 0,2%.