Ukupni broj zaposlenih u preradi drva manji za 11,9% u studenom 2008.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupni broj zaposlenih u preradi drva u studenom 2008. godine manji je 11,9% u odnosu na isti mjesec 2007. U odnosu na listopad 2008. godine broj zaposlenih u preradi drva manji je u studenom za 3,2%. Broj zaposlenika u proizvodnji namještaja također je u padu u studenom u odnosu na listopad i to za 1,8%, dok je pad u odnosu na studeni 2007. godine iznosio 6,4%. Negativni trend zahvatio je i proizvodnju celuloze i papira gdje je ukupni broj zaposlenih u studenom u odnosu na listopad manji za 1%, a u odnosu na studeni 2007. za 0,6%. U studenom je zbog financijske krize većina industrijskih grana zabilježila pad zaposlenih što se odrazilo i na konačne brojke. Ukupan broj zaposlenika u industriji u studenome 2008. manji je za 3,2% u usporedbi sa studenim 2007., a u usporedbi s listopadom 2008. manji je za 0,6%.