Ukidanjem šumarske savjetodavne službe šumovlasnici ostaju bez svog novca?!

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika vrlo je oštro reagirao na odluku Vlade o ukidanju Šumarske savjetodavne službe. Smatra se da će tom odlukom privatni šumovlasnici ostati bez ionako skromnih naknada za gospodarenje svojim šumskim površinama kojih u RH ima 22%, a novac iz naknade za OKFŠ (ukupno se radilo godišnje o cca 420 mil. KN) se sukladno Zakonu o šumama trebao raspodjeljivati proporcionalno udjelu površine, tako da bi izdvajanja iz OKFŠ za privatne šume bila godišnje između 80-90 mil. KN. Šumovlasnici ističu da većina tog novca nije korištena za njihove potrebe jer se realno gledajući posljednjih godina preko savjetodavne službe uložilo u privatne šume između 20-30 mil. KN, a pretpostavljaju da je od 1990. godine, kada je uvedena Naknada za opće korisne funkcije šuma, ubrano nekoliko stotina milijuna kuna za istu namjenu. Privatni šumovlasnici ističu da je unatoč Koalicijskom sporazumu u kojem je bilo predviđeno jačanje kapaciteta Šumarske savjetodavne službe, ona sada ipak ukinuta te da je to posljedica maćehinskog odnosa države prema privatnim šumama i korak unatrag u odnosu na procese pridruživanja u EU.