U toku je priprema godišnjih ugovora za drvnu sirovinu

KBE Bioenergie

Nakon što su Hrvatske šume 27.11. objavile javni poziv za prodaju trupaca u 2014. godini s rokom za podnošenje prijava do 2.12., izvršena je raspodjela količina koja je dostupna na web-stranici Hrvatskih šuma. Svi pristigli zahtjevi obrađeni su temeljem modificiranih kriterija, a na dio količina pojedine su tvrtke imale pravo podnošenja primjedbi. U objavljenom materijalu uzete su u obzir primjedbe pristigle do 13.12. a preostale će se razmatrati do potpisa ugovora, s time da će HŠ poslati ugovore do 20.12., nakon što ih odobri Nadzorni odbor tvrtke. Najveći interes iskazan je za F trupce hrasta lužnjaka pa je finalistima u razredu finalizacije IV-VII odobrena sirovina u klasi I-III budući da je pristiglo više zahtjeva od rapoložive količine. http://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20131202_trupci.asp