U Sloveniji će se proizvoditi utekućeno drvo

U Enerlesovom pogonu u Pivki, Slovenija, uskoro kreće probna proizvodnja utekućenog drva koje će se proizvoditi od drvnog otpada. Utekućeno drvo je prirodni polifenolni drvni polimer dobiven termo-kemijskim procesom kao smjesa drvne tvari i odgovarajućeg otapala (polihidrični alkoholi, fenoli) te se od njega proizvode ljepila, premazi za drvo, poliuteranska pjena i energenti. Projekt vodi Gozdno gospodarstvo Postojna, a financiraju ga Europska unija i Republika Slovenija.