U Slavonskom Brodu o ulagačkim mogućnostima za iskorištavanje drvne biomase

3. svibnja ove godine u Slavonskom Brodu se održava 3. međunarodna konferencija o drvnoj biomasi, u organizaciji časopisa Drvo & Namještaj te Drvnog klastera Delnice. Naglasak će biti na potencijalima iskorištavanja drvne biomase za regionalni razvoj i nova ulaganja u gospodarstvo i lokalnu samoupravu na području JIE. Konferencija i prateća izložba su namijenjene svim tvrtkama i institucijama koje se žele informirati o najnovijim tehnologijama, mogućnostima za ulaganje i ostalim pratećim temama. Suorganizator konferencije je Europska asocijacija za biomasu AEBIOM koja je ujedno organizator Europske konferencije o biomasi koja će se krajem lipnja održati u Bruxellesu, paralelno s izložbom RENEXPO. Više na www.energija-drva.org