U Rosenheimu edukacija za mlađe pilanare iz Hrvatske i zemalja Regije

Nastavno na zaključke 1. kongresa pilanara JIE održanog krajem listopada prošle godine i tada utvrđenu potrebu za dodatnom i specijalističkom edukacijom za pilanare, suorganizator Kongresa Institut za drvo iz Rosenheima, vodeća svjetska znanstvena i obrazovna institucija za pilanarstvo u suradnji s Drvnim klasterom priprema dvotjedni seminar (od 11. do 22.07.) za predstavnike lokalnih pilana iz zemalja jugoistočne Europe. Radni jezik je njemački i engleski uz osigurano prevođenje, a preporuča se da seminar pohađaju kandidati s minimalnim tehničkim, tehnološkim, komercijalnim i informatičkim predznanjima budući da će se u agendi seminara u Rosenheimu pronaći najsuvremenije teme modernog pilanarstva, uključujući kvalitetu i norme drva u ulazu i izlazu pilane, tehnologije sušenja, primjena novih sofisticiranih tehnologija piljenja, tehnologije oštrenja, ali i komercijalne teme uključujući trendove u trgovini drvom u Europi i na globalnom tržištu. Također su predviđene i posjete modernim pilanama u Bavarskoj. U cijenu tečaja bit će uključeni smještaj, prehrana, radni materijali i predavanja. Za više informacija javiti se u Drvni klaster, Danijela Kezele +385 (0)98/928-2610 ili projekti@wood-center.com