U Registru Ministarstva preko 50 tvrtki u procesu gradnje pogona na šumsku i drvnu biomasu

KBE Bioenergie

Prošloga tjedna MINGORP je na svojim web stranicama objavio Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača poznat kao Registar OIEKPP. Radi se o evidenciji o projektima OIE i kogeneracije u Hrvatskoj odnosno postrojenjima koja koriste OIE te povlaštenbim proizvođačima u RH. U Registar je uneseno oko 400 projekata, ne računajući zahtjeve za nove projekte podnesene resornom ministarstvu, a njih je blizu 600. U Registru OIEKPP se vodi evidencija o nositelju projekta, povlaštenom proizvođaču električne energije i postrojenju, koji uključuju podatke o lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim značajkama i uvjetima korištenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovnim pogonskim podacima (instalirana snaga postrojenja te planirana proizvodnja električne energije i toplinske energije) te drugim podacima iz prethodnog energetskog odobrenja i energetskog odobrenja, prethodnog rješenja i rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (lokacija, geodetske točke, rokovi, dužnosti i sl). Ravnatelj Uprave za energetiku dipl. ing. Darko Horvat kazao je da se nada da će do 2020. godine u pogonu biti 1100 MW primarne energije iz OIE. Registar je grafički i podatkovno unaprijeđen i postavljen na web ministarstva zahvaljujući darovnici Globalnog ekološkog fonda i Svjetske banke. Inače, u Registru se nalazi preko 50 evidentiranih subjekata koji su u procesu gradnje postrojenja na šumsku i drvnu biomasu, od ukupno 417 registriranih subjekata.