U Prijedoru će biomasom uštedjeti do 50 posto u odnosu na mazut! Građanima niže cijene tek 2017.

U novom toplinskom pogonu, koji je nedavno pušten u pogon, osim toplinske energije, proizvodit će se i električna. Novim loživim energentom prijedorska Toplana će uštedjeti više od 50 posto, ali građani će na sniženje cijena grijanja morati čekati naredne dvije do tri godine, dok poduzeće ne podmiri stara dugovanja za potrošeni mazut. Grad je do sada trošio 2,8 mil. EUR za mazut, a izdvajanja za biomasu iznosit će preko 1 mil. EUR, dok se predviđa da će se godišnje trošiti oko 30.000 m3 biomase. Među glavnim dobavljačima drvne sječke su Šume Srpske i stari prijedorski Rudnik željezne rude Ljubija. Vrijednost izgradnje novog pogona je 9 mil. EUR, od čega su 7 mil. EUR osigurana kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a 2 mil. EUR donacijom Švedske međunarodne agencije za razvoj SIDA. Otkup biomase od strane Toplane bit će dobra prilika za lokalne pilane i privatne vlasnike šuma koji će moći ponuditi svoju robu na domaćem tržištu.

Comments are closed.