U Hrvatskim šumama zabrinuti zbog Vladinog gospodarskog programa

Vladine mjere gospodarskog oporavka u kojima se predviđa smanjenje naknada za HR šume nisu dočekane s oduševljenjem. Sadašnja je zakonska obveza da svi pravni subjekti u Hrvatskoj, osim obrtnika i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit, Šumama godišnje uplaćuju 0,07% ostvarenog prihoda. To znači da je oko 100.000 poduzeća Šumama u lanjskoj godini ukupno uplatilo 458,6 milijuna, od kojih je 30 do 40 milijuna još uvijek u postupku prisilne naplate. – Čak i s dugovanjima posrnule drvne industrije od 380 milijuna kuna, Šume su, kaže predsjednik uprave Šuma Darko Vuletić, lanjsku godinu s različitim uštedama završile s dobiti od 21 milijun kuna prije oporezivanja. No, odreknu li se dijela neporeznih nameta, sasvim je jasno da bi dio novca za OKFŠ (općekorisne funkcije šuma za koje dostatna sredstva nije moguće osigurati iz redovitog poslovanja) Država u konačnici možda morala isfinancirati i iz vlastitog proračuna. Manjak sredstava značio bi i manje radova na zaštiti šuma, njihovoj biološkoj obnovi, gospodarenju šuma u kršu i za ostale namjene.