U Gorskom kotaru upozoravaju na potrebu povećanja zaliha prije zime

Na nedavnom sastanku predstavnika Hrvatskih šuma, Uprave šuma Delnice i udruženja drvne industrije koja djeluju na području Gorskog kotara, upozoreno je na potrebu stvaranja većih zimskih zaliha trupaca kako bi se izbjegla loša iskustva proteklih godina i osiguralo nesmetano funkcioniranje pilana tijekom zimskih mjeseci. Prema prezentiranim podacima, dosadašnji planovi su relativno dobro ostvareni pa se očekuje da će se preostala sječa odvijati prema planu. Konkretno je predloženo da se osiguraju veće zalihe trupaca u blizini glavnih prometnica ili da se odobri model skladištenja robe na stovarištima pilana. Unatoč dosadašnjoj dobroj komunikaciji između goranskih drvara i šumara, za ovakvu odluku potrebna je suglasnost direkcije HŠ, a vjeruje se da to neće biti problem budući da je do sada upravo u Gorskom kotaru ostvarena visoka razina naplate HŠ i da se sve raspoložive količine sirovine redovito otkupljuju od strane goranskih pilana.