U Francuskoj raste potražnja za piljenom građom

Nakon relativno uspavanog perioda trgovina drvom na francuskom tržištu ponovno je živnula u drugoj polovici rujna odnosno početkom listopada. Prema posljednjim informacijama s tržišta, šumari su ove pojačane aktivnosti u trgovini iskoristili za najavu za povećanje cijena sortimenata. Iako je poskupljenje najavljeno za početak rujna, ipak je odgođeno za nešto kasniji period.