U Francuskoj raste cijena hrasta ali tržišna situacija i dalje loša

Posljednjih tjedana, prema riječima francuskih trgovaca drvom, posljednjih tjedana živnula je trgovina drvom listača. Lagano su porasle cijene hrasta, no predstavnici francuskih pilanara naglašavaju da se iz toga ne bi trebalo izvući zaključak o poboljšanju tržišne situacije, već je to posljedica pomanjkanja sirovine u pilanama uslijed loših vremenskih uvjeta ove zime koji su se zadržali gotovo do polovice ožujka.