U EU Parlamentu rasprava o drvnoj biomasi i klimatskim promjenama

KBE Bioenergie

U protekla dva mjeseca održan je niz sastanaka Međuparlamentarnog odbora za klimatske promjene, bioraznolikost i održivi razvoj Europskog parlamenta. Klimatske promjene su razultat naših ekonomskih razmišljanja i djelovanja proteklih godina i desetljeća, a sada se Europa želi fokusirali na kvalitetu svoga ekosistema. EU Komisija financira s 8 mlrd. EUR godišnje aktivnosti jačanja bioraznolikosti pa se radi na novoj Roadmapi za budućnost. Mobilizacija postojećih resursa je vrlo važna jer će se europske države ubrzo suočiti s izazovima i potrebama hitnog djelovanja. Stručnjaci ističu da je glavni problem u neznanju budući još uvijek ne znamo koliko sredstava nam treba, a i ne zna se koji su benefiti, što se nalazi u strateškim planovima, te koje su razvojne implikacije zaštite okoliša. Analizom utrošenih sredstava iz 2010. utvrđeno je da je puno više sredstava alocirano za uklanjanje posljedica klimatskih promjena, a puno manje za bioraznolikost. Korištenje vode, šume i zemlje postaje ključno razvojno pitanje Europe, a EU sve češće upire prstom prema korištenju mineralnih bogatstava u južnoj Americi, gdje neke zemlje koje imaju monopole u opskrbi nisu izradile dobre mehanizme zaštite okoliša pa se smatra da se taj loš odnos prema sirovinama ne smije preslikavati u Europi odnosno u zemljama koje joj gravitiraju. U raspravama koje su se vodile zaključeno je da veliku važnost ima distribucija dosadašnjih znanja i agregiranih podatka te promoviranje zelene ekonomije koja vodi računa o okolišnim pitanjima. Neke razvijene zemlje isto tako već danas ovise o svojim resursima, to je njihov nacionalni kapital, jer voda i šuma predstavljaju dugoročnu i održivu razvojnu platformu.