U Celju nova četverostrana blanjalica

Od 7. do 14. rujna na sajmu MOS u Celju „Intercet“ će predstaviti dva nova stroja: Weinigovu četverostranu blanjalicu Cube te Raimannovu višelisnu kružnu pilu UniRip. Već tjedan dana po završetku ove manifestacije, započinje 3. kućni sajam Intercet (od 22. do 24. rujna) gdje će biti izloženo još više različitih strojeva: strojevi za duljinsko spajanje, raspiljivanje, blanjanje te za površinsku obradu. Više na www.intercet.si