Klaster i drvna industrija u Bruxellesu: održano šest sastanaka i dvije konferencije

U Bruxellesu je održana konferencija «Ulaganja u šumarstvo i preradu drva u zemljama jugoistočne Europe» 12.-13.07., uz podršku hrvatske euro-zastupnice Marijane Petir. Bogat i intenzivan pred-konferencijski program uključivao je mnogobrojne sastanke u sjedištima europskih sektorskih asocijacija (EU udruge državnih i privatnih šuma, biomase, peleta, pilana, proizvođača namještaja, planinskih regija itd.) čime se više od 50 sudionika iz jugoistočne Europe detaljnije upoznalo s funkcioniranjem glavnih europskih institucija.  Dio sudionika ostao je iznenađen briselskim raspravama koje se vode između različitih lobističkih i interesnih skupina oko budućnosti uporabe drva te naznakama sadržaja najavljenog dokumenta o kaskadnoj uporabi drva kojeg Komisija upravo finalizira. Dio delegacije u svojstvu je promatrača sudjelovao na redovitoj sjednici Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta, dok je preko 20 sudionika posjetilo Stalno predstavništvo RH pri EU gdje ih je primio veleposlanik Goran Štefanić sa suradnicima iz pripadajućih resora, koji su zaduženi za komunikaciju s Komisijom. Štefanić je izjavio da se radi o prvoj poslovnoj delegaciji pristigloj iz Hrvatske od kako smo postali članica EU. Delegacija od preko pedeset predstavnika sektorskih tvrtki, državnih šuma, ministarstava, jedinica lokalne samouprave, privatnih šumovlasnika te iz nevladinog sektora održala je šest sastanaka na visokoj razini te su prisustvovali na dvije konferencije, u čemu je ukupno sudjelovalo preko 120 različitih aktera iz Bruxellesa i zemalja JIE. Konferenciju je organizirao Hrvatski drvni klaster uz podršku Agencije za investicije i konkurentnost te austrijskog Holzcluster-a. Sljedeća, treća po redu konferencija održat će se u srpnju 2017. također u Bruxellesu.

Comments are closed.