TRGOVINSKI RAT SAD-KANADA: pad uvoza drva i 24% manje cijene

Nastavlja se carinski okršaj na sjevernoameričkom kontinentu, a deblji kraj za sada izvlače kanadski drvoprerađivači, koji su uspjeli konsolidirati izvoz u SAD i postići u prvom tromjesečju manji pad, tek od -2,87%, i izvesti količinu od 7,09 mil. m3, međutim,sav kanadski drvni materijal koji se uveze u SAD ima znatno niže cijene u odnosu na lani, odnosno na proteklo desetljeće. Naime, prosječna cijena kanadskog drvnog materijala uvezenog u SAD u travnju je pala za -24,2% u odnosu na prošlu godinu i sada iznosi 142-146 USD po m3.

Ukupni uvoz drvne građe u Sjedinjene Države u periodu I-III smanjio se za – 3,18%, no vrijednost je pala za čak -14,1%, dok prosječna cijena ukupno uvezene drvne građe u SAD iznosi 172 USD po m3. I dalje najveću korist od trgovinskog rata imaju europski dobavljači piljene građe, posebno oni koji su kroz nedavni razvoj događaja odlučili izboriti nove pozicije na ovom enormno velikom tržištu.

Tako je primjerice, izvoz piljene građe iz Njemačke u SAD porastao za +47,1%, čime je dosegnuo količinu od 115.5000 m3, što je uistinu zanemarivo u odnosu na uvoz iz Kanade. Znakovito je kako je porasla vrijednost njemačkog izvoza, budući da je skočila za čak +17,4%, što znači da Nijemci nude i prodaju u SAD-u uglavnom skupe drvne sortimente.

Comments are closed.