Treba pojednostavniti procedure za proizvodnju energije iz drvne biomase

U postupku je usklađivanje zaključaka i preporuka s prošlomjesečnog seminara o drvnoj biomasi i OIE koji se 18. veljače održao u Zagrebu. Većina zaključaka predložena je tijekom samog skupa, a pristigli prijedlozi kreću se u rasponu dopune zakonodavnog okvira kroz nove podzakonske akte, uvođenja novih poticaja za fizičke osobe do prijedloga za veće uključivanje u postojeće energetske i razvojne projekte EU. Glavni zaključak skupa odnosi se na potrebu pojednostavljenja procedura prilikom ishođenja dokumentacije za realizaciju projekata za iskorištavanje drvne biomase (šumske biomase i drvnog ostatka) jer je postojeća procedura stjecanja statusa povlaštenog proizvođača i sklapanje potrebnih ugovora vrlo složena i dugotrajna. Sudionici skupa ističu da posebnu pažnju treba posvetiti pronalasku sustava za poticanje iskorištenja toplinske energije koja nastaje kao nusproizvod pri proizvodnji električne energije iz drvne biomase, što je veliko ograničenje kod mnogih planiranih kogeneracijskih projekata. Također, potrebno je koncipirati, osmisliti i pokrenuti informativno-edukativnu kampanju za promicanje korištenja energetskih sustava na pelete, a koja će biti usmjerena na širu javnost i medije jer trenutno postoji veliko nepoznavanje prednosti grijanja na pelete. Posebno treba osmisliti pod-kampanju namijenjenu edukaciji profesionalnih struktura poput arhitekata, projektanata i graditelja a potrebno je osmisliti način za motiviranje javnih naručitelja (škole, vrtići itd..). Zaključci i preporuke bit će upućeni nadležnim institucijama i tijelima za provedbu, a planira ih se predstaviti i medijima i javnosti na skoroj konferenciji za novinare.