Švicarska donirala 930.000 CHF za drvnu industriju u BiH

KBE Bioenergie

Vlada Švicarske aktivno podržava drvoprerađivački sektor u BiH kao glavni donator projekta “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i preradi drva”. Projekt obuhvaća tri ciklusa stručne obuke kroz tri godine, nakon čega se očekuje da će projekt postati samoodrživ. U edukaciji će sudjelovati Sveučilište iz Berna u suradnji s lokalnim partnerima iz Sarajeva, a ciljana skupina je srednji rukovodeći kadar lokalnih kompanija i konzultanti iz drvnog sektora, koji će izvoditi nastavu zajedno sa švicarskim stručnjacima. Dio nastave se održava u BiH, a dio u Švicarskoj. Predsjednik Asocijacije drvoprerađivača BiH Suad Ećo smatra da je navedeni projekt jedan od konkretnih odgovora na problematiku sektora u BiH. Jedan od tri ključna problema je nedostatak kvalitetnog radnog kadra na svim nivoima. Postoji mnogo problema i izazova kada govorimo o drvnoj industriji, ali država još nema usvojene strategije i zakone, na primjer nedostaje nam Zakon o šumama, istaknuo je Ećo. Država ne ulaže dovoljno u ovaj sektor i ne promovira ga. Problemi su i nekontrolirana sječa šume, izvozimo čak 70 posto oblovine i poluproizvoda, a samo 30 posto finalnog proizvoda, zaključio je Ećo.

Comments are closed.