Švicarci neće povećavati cijene sortimenata

Švicarska komisija za tržište drva (HMK) donijela je odluku da neće povećavati cijene drvnih sortimenata. Predviđa se kontinuirana potražnja koju će pratiti stabilne cijene, ali se šumovlasnicima preporučuje sječa tek po dogovoru s pilanarima. U odnosu na prošlu godinu Švicarci ulaze spremni u 2010. Ipak, globalna trgovina nije još ojačala pa se građa za proizvodnju ambalaže i dalje slabo prodaje, a razvoj tečajnog odnosa švicarski franak i euro također predstavlja stalni rizik za izvoznike. „Stare“ cijene sirovine ostaju na snazi do kraja svibnja, a potom će se situacija ponovno evaluirati prema svim dostupnim parametrima.