Šumarski fakultet završava europski projekt o razvoju kvalifikacija u preradi drva

KBE Bioenergie

Završna konferencija o daljnjem razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira održava se 12.02. u Velikom amfiteataru glavne zgrade Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a istom prilikom će se zaključiti europski projekt «Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva» koji je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda. Projekt je proveden u sklopu programa IPA Komponenta IV – razvoj ljudskih potencijala, a ista tema je od strane drvoprerađivačkog sektora tijekom niza radionica na terenu ocijenjena kao jadan od ključnih razvojnih izazova u drvoprerađivačkom sektoru.

Comments are closed.