Šumarski fakultet u realizaciji projekta „Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA)“

Na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta započeo je projekt „Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA)“ prihvaćen na natječaju Hrvatske zaklade za znanost „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA-05-2016)“ raspisanome u travnju 2016. godine. Razdoblje realizacije projekta je od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017., a dva osnovna cilja projekta su sustavna izgradnja nazivlja drvnotehnološke struke i njegova popularizacija. Osnovni je zadatak projekta DRVNA izraditi bazu podataka u kojoj će biti sabrani pojmovi iz drvnotehnološke struke, njihove definicije i nazivi na hrvatskom jeziku zajedno s istovrijednicama na engleskome i njemačkome jeziku. Nazivi će se u elektroničkoj bazi e-Struna dodatno klasificirati na preporučene, dopuštene i nepreporučene nazive te na žargonizme i arhaizme. Na projektu radi tim od 29 profesora, docenata i asistenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zajedno sa suradnicima iz Instituta sa hrvatski jezik i jezikoslovlje koji osiguravaju kroatističku i leksikografsku provjeru i potvrdu predloženih naziva. Da bi se ispunili osnovni ciljevi projekta izrađena je mrežna stranica projekta s osnovnim informacijama o projektu i mogućnošću davanja prijedloga i sugestija vezanih za nazivlje. U travnju 2017. predviđena je diseminacijska radionica na kojoj će se projekt i prvi rezultati predstaviti inženjerima drvne tehnologije, strukovnim udruženjima s područja drvne tehnologije, studentima, znanstvenicima te svima zainteresiranima za drvnotehnološko nazivlje. Detaljnije informacije o projektu i aktualnosti nalaze se na mrežnoj stranici projekta http://drvna.weebly.com/.

Comments are closed.