Studijska posjeta sudionika Konferencije u Gorski kotar. Stradale šume su u fokusu!

U cilju unaprjeđivanja sadržaja Konferencije dio inozemnih partnera je predložio da se organizira posjeta šumskom području koje je bilo pogođeno proljetnom nepogodom, a domaćin za više od 120 sudionika, koji će u popodnevnim satima 2. lipnja posjetiti područje Fužina, bit će HŠ UŠ Delnice, koja je zabilježila velike štete na šumskom fondu. Organizirat će se posjete tvrtkama Drvenjača u Fužinama, Lokve u Lokvama i Energy Pellets u Delnicama. Cilj posjete je utvrditi postojeću razinu drvoprerađivača za pokretanje R&D projekata i suradnje sa sveučilištima i istraživačkim institucijama, a ove godine suorganizatori Konferencije su Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske šume i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Comments are closed.