Studenti iz Švicarske na Tehničkom fakultetu u Bihaću

Međunarodni projekt Sprungbrett  je u listopadu ove godine inicirao održanje 1. studentske konferencija u Bielu (Švicarska). Radi se o prvom u nizu susreta studenata koji će se održati u sklopu zajedničkog međunarodnog projekta „Innovation school Sprungbrett“, u koji je uključeno šest visokoškolskih institucija iz područja arhitekture, dizajna, namještaja, šumarstva i tehničkih znanosti iz zemalja regije Makedonije, Srbije, Slovenije i BiH te Švicarske i Rusije. Projekt je podržan od strane švicarske zaklade Mercator i švicarske ambasade u BiH, a financirat će tri studentske konferencije i 8 praktičnih projekata u zemljama partnerima do 2018. godine. Konferencija u Bielu je okupila dvadeset i osam studenata s drvnoindustrijskih i građevinskih odsjeka koji su tom prilikom predstavili svoje stručne radove, a sljedeći praktični projekt bit će održan sljedeći tjedan u Bihaću, gdje će studenti i nastavnici u tvrtkama Sani Global i Eragon imati priliku primijeniti svoja do sada stečena stručna znanja, a domaćin projekta je Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Comments are closed.