Stručni skup o prilagodbi drvne industrije zakonodavstvu i regulativi EU

KBE Bioenergie

Sukladno zaključcima 8. Drvno-tehnološke konferencije koja se ove godine bavila temom spremnosti domaće prerade drva za ulazak u EU i usvojenim zaključcima za potrebom snažnije obrade ove problematike, u Zagrebu će se 12. srpnja u hotelu Westin održati jednodnevni stručni skup-seminar za predstavnike hrvatskih drvoprerađivačkih tvrtki, posebice tehničkih direktora, voditelja proizvodnje, šefova razvojnih odjela i drugog tehničkog osoblja zaduženog za primjenu normi, praćenje zaštite okoliša, zaštite na radu, primjenu novih i energetski učinkovitih tehnologija odnosno cijelog sklopa tehničke regulative važeće u EU. Cilj je izvršiti analizu postojećeg stanja u segmentu prilagodbe europskom zakonodavstvu, predstaviti primjere dobre prakse iz okolnih zemalja i suvremena tehnološka rješenja koja omogućuju bržu i jeftiniju prilagodbu. Domaća drvna industrija dobro poznaje EU tržište budući da je tamo prisutna već niz godina pa je kroz suradnju s vodećim europskim proizvođačima namještaja i drugih drvnih proizvoda već usvojila niz pravila i standarda koja proizlaze iz EU zakonskih odredbi. Uz drvoprerađivačke tvrtke očekuju se i dobavljači opreme, domaće strukovne institucije, stručni časopisi, drvoprerađivačke visokoškolske obrazovne institucije iz Hrvatske i Regije, kao i srednje drvoprerađivačke škole. Predviđene teme: Zaštita okoliša/kao jedna od najzahtjevnijih politika Europske unije, zaštita okoliša ističe se i u procesu pristupnih pregovora; VOC direktiva / Volatile Organic Compounds – direktiva vezana uz hlapive organske spojeve; IPPC direktiva / IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) ima za cilj smanjiti zagađenje iz različitih industrijskih izvora širom Europske unije; EPER registar / registar europskih zagađivača (European Pollutant Emission Register); Direktiva 2008/98/EC / utvrđuje osnovne pojmove i definicije vezane uz zbrinjavanje otpada i utvrđivanje načela gospodarenja otpadom, kao što su “načela da onečišćivač plaća” ili “hijerarhijsko zbrinjavanje otpada”; Direktiva REACH odnosno sigurnosno gospodarenje kemikalijama – osmišljena je s ciljem zaštite ljudi i okoliša od potencijalno opasnih materijala koji se nalaze u industrijskim proizvodima; Emas projekti upravljanja okolišem u cilju praćenja i stalnog poboljšanja učinka na okoliš; CE oznaka i druge EU oznake; Štetnost drvne prašine kod listača; Identifikacija i upotreba ekoloških boja i premaza, razrjeđivača i sredstava za čišćenje; Uvođenje novih tehnologija itd… Za više pojedinosti i prijave sudjelovanja javiti se na: info@centar-marketing.com ili tel 098 9021247.