STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA: Praktično znanje osigurava bolju spremnost za tržište rada

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u tijeku je provedba projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“. Projekt je sufinanciran u okviru poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3,9 mil. KN.

Uz Šumarski fakultet koji je nositelj projekta, u svojstvu partnera sudjeluju i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvni klaster Slavonski hrast te Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2020. godine, a trajat će do ožujka 2023. godine. Cilj je pružanje podrške studentima Šumarskog fakulteta u povećanju zapošljivosti unapređenjem i provedbom stručne prakse koja će im omogućiti stjecanje potrebnih praktičnih vještina.

U projekt je uključeno 404 studenta Šumarskog fakulteta, koji će dobiti priliku da tijekom studija steknu praktične vještine i prvo radno iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na rješavanju stvarnih problema u sektoru. Studenti šumarstva i drvne tehnologije sudjelovat će u aktivnostima mentoriranoga praktičnog rada na Fakultetu, zajedničkoj višednevnoj terenskoj nastavi u drvoprerađivačkim tvrtkama i parkovima prirode te individualnoj praksi u tvrtkama u trajanju od mjesec dana. Na taj će način studenti steći dodatne vještine za uspješniji izlazak na tržište rada.

U sklopu projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ u Vinkovcima je 30. rujna i 1. listopada 2020. godine održano “Stručno usavršavanje mentora i nastavnika o mentoriranju studenata, praćenju rada studenata i vrednovanju ishoda učenja stručne prakse”. www.sumfak.unizg.hr

 

Comments are closed.