ŠTO S POLJOPRIVREDNIM OSTATKOM? Tema komercijalizacije i proizvodnje agropeleta

KBE Bioenergie

Na području Hrvatske nalazi se enorman neiskorišteni potencijal biljnih ostataka iz poljoprivredne proizvodnje (slama, kukuruzovina, rezidbeni ostaci, komina masline itd.) koji u posljednje vrijeme nalaze sve širu upotrebu u europskoj energetici. Sve aktivnijim pristupom EU i poticanjem prelaska na obnovljive izvore energije (OIE), tema biomase iz poljoprivrednih izvora dobiva svoju širu primjenu i gospodarsku važnost. 8. Međunarodna energetska konferencija o biomasi nastavlja s obradom ove teme iako je konferencija već proteklih godina bila platforma za raspravu o navedenoj temi. Ovogodišnji program obuhvatit će konkretne primjere proizvodnje agropeleta u Hrvatskoj i zemljama regije. Očekuje se rasprava o komercijalnoj vrijednosti i tržišnom pozicioniranju biomase i peleta iz poljoprivrednog ostatka. 

Comments are closed.