Stečaj prijeti Sveinoj tvornici “Lesnoj industriji Litija”

Ova tvornica, koja od 1999. djeluje u grupi SVEA, se prošli tjedan opasno približila stečaju. Proizvodni pogon koji izrađuje razne poluproizvode za svoju matičnu grupu mogao bi zaustaviti svoje strojeve, čime bi bez posla ostalo preko sto radnika. Na današnjoj sjednici Nadzornog odbora donijet će se odluka iako dio radnika već računa sa stečajem kao gotovim stanjem budući da se dio strojeva već počeo odvoziti prema Sveinom sjedištu u Zagorju. Razlozi za stečaj, odnosno prije svega problemi s likvidnošću, prema nekima proizlaze iz prošlogodišnjih poplava rijeke Save i štete od preko 4 mil. EUR, a neki za to krive poslovnu politiku grupe Svea, koja je u Litiji u dva navrata smanjivala temeljni kapital društva. Slovenski mediji kao razlog stečaja navode i neke teškoće drugih tvrtki povezanih sa Sveom, a špekulira se da je odnos sa šumskim poduzećima odnosno nedostatak sirovine i njezina fluktuacija prema Austriji jedan od razloga za predstečajnu atmosferu u Litiji.