Srbijašume u 2009. godini očekuju prihod od 5 milijardi dinara

Prema riječima generalnog direktora Srbijašuma Duška Polića, to će javno poduzeće u 2009. godini ostvariti za 11 % veći prihod od prošle godine. To znači da će ukupan bruto prihod u narednoj godini iznositi 5 milijardi dinara, dok će rashod biti oko 4,9 milijardi, prenosi portal SEEbiz. O rezultatima za 2008. godinu Polić nije htio govoriti jer se još rade završni računi, ali je istaknuo kako će rezultati biti zadovoljavajući. Srbijašume gospodare sa oko milijun hektara šuma i šumskog zemljišta od čega je 918 hektara u državnom vlasništvu. Godišnje Srbijašume proizvedu 1,1 milijun kubika drvne sirovine, što je oko 36% godišnjeg prirasta šuma.