Srbija: Zagovaraju se ugovori za drvnu sirovinu i osporavaju koncesije u šumarstvu

Vrlo iscrpan prilaz svoga rada i prodajnih modela za sirovinu dali su predstavnici Srbijašuma i drugih šumarskih poduzeća iz Regije prošli tjedan na konferenciji Drvna industrija i šumarstvo Srbije. Prezentirani su načini njihovog rada, prodajni i distributivni modeli čime se dobio kvalitetan presjek tržišta sirovine u zemljama JIE. Analiziran je model koncesija nad državnim šumama te su slovenska i crnogorska iskustva označena negativno. Dio prisutnih drvoprerađivača u svojim tematskim istupima dotaknuo se sirovinske problematike, istina, tek se hrabriji poduzetnici upuštaju u komentiranje sirovinskih pitanja, jer se otvaranjem tih zajedničkih tema izlaže poslovanje njihovih poduzeća pod posebno povećalo. Šumarstvo u Srbiji ima dobre temelje, stoljetnu tradiciju i kvalitetne stručnjake istaknuo je dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. Ratko Ristić. Ostalo je otvoreno i niz razvojnih pitanja oko čipiranja trupaca, bolje primjene europskih normi i standarda ili forsiranja kultura kratke ophodnje. Ova inače odlično posjećena konferencija s preko 250 sudionika, uglavnom se bavila utvrđivanjem postojećeg stanja i razmjenom sektorskih iskustava, a prof. dr. Branko Glavonjić je dao pregled mogućih scenarija do 2020., odnosno do 2050. godine. Tvrtke u primarnoj preradi ostvaruju profit između 11-12 posto, dok proizvođači namještaja tek 4-5 posto od ukupnih prihoda, istaknuo je prof. Glavonjić.

Comments are closed.