Spin Valis: U pripremi instalacija kogeneracijskog postrojenja od 5 MW

KBE Bioenergie

„Postrojenje je u pripremnoj fazi, a nedavno je završena studija izvedivosti koju nam je izradila tvrtka HEP ESCO d.o.o. Sada još moramo napraviti studiju isplativosti“, izjavio je za naš list Zdravko Jelčić, predsjednik Uprave SPIN VALISA d.d. Postrojenje će biti snage 5 MW, a toplinska i električna energija dobivat će se preradom biomase. Predviđena cijena cijelog projekta kreće se oko 21 miljun EUR, ali osim velike isplativosti za okoliš Jelčić ne sumnja ni u ekonomsku isplativost: „Električnu energiju bismo u potpunosti prodavali HEP-u. Na taj bi način ostvarivali pravo na korištenje državnih poticaja i subvencija, a što se tiče toplinske energije dobivene preradom biomase, nju bi koristili prvenstveno za zadovoljavanje vlastitih potreba jer je SPIN VALIS ogroman potrošač toplinske energije“. Postrojenje bi godišnje prerađivalo 60 tisuća tona drvnog ostatka, a Jelčić napominje kako bi polovica te količine bila bi iz vlastitih pogona, dok bi drugu polovicu osiguravale HRVATSKE ŠUME.