Spevec: Zakon o šumama narušava tržišnu utakmicu

KBE Bioenergie

Prvo upoznavanje resornog ministra za šumarstvo Tihomira Jakovine s aktualnom sektorskom politikom došlo je kroz mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja je Ministru već krajem prosinca uputila mišljenje o sukladnosti Zakona o šumama i podzakonskih akata sa zakonima o tržišnom natjecanju. Agencija je ocjenjivala uvjete pod kojima šumoposjednici gospodare šumama i šumskim zemljištima s ciljem davanja mišljenja i preporuka za daljnje unapređenje tržišnog natjecanja na tržištu šumskih proizvoda, a u mišljenju je spomenuto raspolaganje sredstvima OKFŠ te činjenica da je savjetodavna služba ukinuta unatoč preporukama europskih nadležnih tijela. Naime, Agencija smatra da izravni konkurent drugim poduzetnicima, kao što su to u konkretnom slučaju Hrvatske šume d.o.o., ne bi smio imati one javne ovlasti koje izravno ili neizravno utječu na konkurentnost i mogu dovesti do ograničavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Javne ovlasti na tržištu upravljanja i gospodarenja šumama i šumskim zemljištem nužno je povjeriti stvarno neovisnom tijelu i mora se odvijati na načelima koja su tržišno neutralna. Agencija se poziva na zaključke Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) koji određuje da države EU moraju za svaki program ruralnog razvoja osigurati relevantan sustav kontrole koji jamči jasnu raspodjelu i odvojenost funkcija između upravnog tijela i ostalih tijela jer je jedino tako moguće ostvariti učinkovito funkcioniranje sustava. Nadalje ističe potrebu uspostavljanja šumarskih savjetodavnih službi koje će i posjednicima šuma omogućiti poboljšanja u održivom upravljanju njihovim gospodarstvima, a upravo je ukidanje Savjetodavne službe bilo regulirano izmjenama zakona, sve u sklopu tadašnjih mjera štednje. Agencija ne spori pravo zakonodavca da uredi tržište gospodarenja šumama te pružanja usluga i obavljanja radova u šumarstvu na način koji smatra primjerenim, odnosno da odredi tijelo s posebnim javnim ovlastima, naročito s obzirom na činjenicu da šume predstavljaju posebno vrijedan nacionalni resurs. Agencija ističe da daljnje mjere u šumarstvu trebaju biti usmjerene na potrebu njihovog održivog korištenja i promicanje njihovog razvoja te ističe neophodnost uspostave i funkcioniranja stvarno neovisnog javnog tijela i uvođenja transparentnosti u raspolaganje sredstvima takvog tijela kao i poštivanje pravila odvojenosti njegovih aktivnosti od tržišta kako se tržišno natjecanje ne bi narušilo na štetu ostalih poduzetnika i zaštite šuma koja je njihov primarni cilj.