SOCIJALNA PITANJA: Zakon o šumama u FBIH može spriječiti rad na crno!

KBE Bioenergie

Na konferenciji u Sarajevu su se obrađivala važna razvojna pitanja, poput socijalnog dijaloga jer je u drvnoj industriji u FBIH zaposleno je oko 15.000 radnika, ali uočljiv problem te grane gospodarstva leži u činjenici što je velik broj radnika zaposlen “na crno”, pretpostavlja se čak oko 40 posto. Sektorski socijalni dijalog je trenutno na niskim granama u regiji i prava radnika treba sve više uzeti u obzir. Sudionicima se obratila Lejla Čatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, a upravo Sindikat ima za cilj održati postojeća i otvoriti nova radna mjesta te sačuvati stabilnost poduzeća. ˝Mislim da smo to dosad svojim radom i dokazali, ali pošto se vremena mijenjaju moramo tražiti nove načine rada i poboljšati ulogu sindikata, jer zajedno s poslodavcima možemo detektirali zajedničke probleme i raditi na poboljšanju uvjeta rada i postizanju boljih efekata u ovim sektorima˝, rekla je Ćatić dodajući kako Sindikat pozdravlja inicijativu za konačno donošenje zakona o šumama na nivou FBIH, budući da on ne postoji još od 2011., što otvara prostor mnogim nelegalnim radnjama, koje su rezultirale velikom štetom u šumama. Zakon mora biti u interesu svih strana, zaključila je Ćatić.

Comments are closed.