Smanjuje se OKFŠ? Šume bez 100 mil. KN

KBE Bioenergie

Sukladno nedavnim najavama iz Vlade u sklopu novog gospodarskog programa o smanjivanju različitih parafiskalnih nameta za gospodarstvo, očekuje se i smanjivanje naknade za korištenje općekorisne funkcije šume (OKFŠ), kroz izmjenu Zakona o šumama. Kako neslužbeno doznajemo, naknada će se smanjiti između 25 i 30% pa će svi gospodarski subjekti u RH ubuduće na svoj ukupni godišnji prihod plaćati cca 0,05% umjesto dosadašnjih 0,007%. Plaćanje OKFŠ regulirano je Zakonom o šumama i pravilnikom o obračunu OKFŠ, a ta se sredstva prikupljaju na posebnom računu Hrvatskih šuma d.o.o. i najvećim dijelom, kako ističu u HŠ, troše se za radove biološke obnove šuma na području krša. Također, postoji i obveza da se dio sredstava uloži u šume privatnih šumoposjednika, a 5% od ukupno prikupljenih sredstava treba uplatiti vatrogasnim zajednicama u cilju prevencije požara u šumama. Ukupno se na godišnjoj razini prikupilo oko 400 mil. KN po ovoj osnovi, a okvirni izračuni najavljenog smanjenja potvrđuju da će se raditi o iznosu od najmanje 100 mil. KN.