Smanjeni prorez na pilanama mekog drva

Proizvođači piljene građe četinjača u Njemačkoj rade lošije nego prethodnih godina, a neki od njih sada priželjkuju veće cijene svoje drvne građe. Prema ocjeni uglednih strukovnih medija posao pilanara trenutno nije u dobroj konjunkturi. Period ljetnog odmora je skoro završio pa pilanari i prerađivači mekog drva u njemačkim saveznim državama Baden-Württemberg, Bavarska i Saska uglavnom nastavljaju svoje aktivnosti u smanjenom obimu koji je bio postavljen prije godišnjih odmora kada su cijene piljene građe pale za oko 2%. Sveukupno gledajući, prerada i piljenje trupaca četinjača u Njemačkoj su na relativno niskoj razini, ako to uspoređujemo s periodom od pred godinu dana. Stoga su neke pilane predvidjele da će produžiti odmor ili ponovno zaustaviti proizvodnju u periodu od dva do tri tjedna. Predviđa se da će i nakon tog produženog odmora mnoge pilane nastaviti prorez prema znatno sniženom intenzitetu jer većini još nedostaju narudžbe, a za rad u dvije smjene na mnogim pilanama mekog drva nema dovoljno raspoložive sirovine. Njemački trendovi pada nisu usamljeni na tržištu jer se poklapaju s prilikama na ruskom tržištu građe četinjača gdje statistički podaci pokazuju pad proizvodnje od 2,9% u šestom mjesecu, a svi ovogodišnji mjeseci su zabilježili pad u odnosu na isto razdoblje 2011. Rezultat toga je cjelokupna proizvodnja ruskih pilana u prvih šest mjeseci ove godine koja je smanjena za oko 1%, odnosno proizvedena je količina od 10,3 mil. m3.