Slovenski parlament: Nije moguće ograničiti izvoz trupaca iz Slovenije!

Već duže vrijeme u slovenskim stručnim i sve više političkim krugovima vodi se rasprava o potrebi ograničavanja izvoza trupaca, povodom rastućih trendova izvoza trupaca četinjača u Austriju te ogrjevnog drva u Italiju. Ulaskom u EU Slovenija je postala dio slobodnog tržišta, sa slobodnim protokom roba i usluga pa nadležne institucije do sada nisu mogle zakono-pravnim mehanizmima utjecati na smanjenje ovih zabrinjavajućih izvoznih pojava. Ovom temom također se bavio i Slovenski parlament (Državni zbor), koji je naručio u svom istraživačkom centru informaciju o normativnom uređenju izvoza trupaca. U materijalu koji potpisuju Andrej Eror i dr. Katarina Žagar navodi se osnovni pregled informacija tržišta oblim drvom u Sloveniji i u EU, a istraživački tim je kao podlogu za svoj materijal koristio stručna mišljenja koja je zatražio u nadležnim ministarstvima, strukovnim komorama, šumarskom fakultetu te u nizu europskih zemalja gdje je prerada drva relevantan dio gospodarstva, poput Austrije, Finske ili Italije. Uzimajući u obzir postojeće EU zakonodavstvo te praksu pojedinih zemalja, autori ističu da nije moguće ograničiti izvoz sirovine pod uvjetom da je ona pridobivena na zakonom predviđeni način i da se ne radi o ilegalno posječenom drvu, protiv čega se EU odlučno bori. Ističe se da samo Velika Britanija ima ograničenja, ali u uvozu a ne izvozu, budući da ta država traži da uvozno drvo posjeduje certifikat FSC čime se dokazuje da dolazi iz šuma kojima se upravlja u skladu s normama održivog i ekološkog upravljanja. U materijalu za kojeg se navodi da ne predstavlja stavove Slovenskog parlamenta, zaključuje se da se radi o kompleksnoj problematici, posebice jer je prema podacima resornog ministarstva zaista došlo do znatnijeg povećanja izvoza oblog drva, iako ne i pogoršanja stanja slovenskih šuma, pa se sugerira da se kroz jačanje konkurentnosti domaće prerade drva odgovori na ove pojave. Kako je Slovenija treća zemlja EU po šumovitosti, predlaže se snažnije jačanje tehnološke opremljenosti domaće drvne industrije i njezino kapitalno povezivanje sa šumarstvom kako bi udio šumarstva i drvne industrije u BDP-u Slovenije bio primjeren udjelu šumovitosti.