Slovenija: Parlamentarni odbori raspravljali o posebnom programu dugoročnog razvoja prerade drva

Dva slovenska odbora su na sjednici krajem siječnja proveli raspravu o osnivanju posebnog programa koji ima za cilj bolje valoriziranje prerade drva u Sloveniji, a prema prijedlogu posebne vladine službe. Tada su bile usvojene odluke i upućene daljnje preporuke Vladi Republike Slovenije da iste primjenjuju kod pripreme zakonske i podzakonske regulative te u okviru postupaka javne nabave na području izgradnje objekata, nabave opreme i proizvoda financiranih iz javnih izvora. Iz Udruženja drvne industrije, koje djeluje pri Gospodarskoj zbornici Slovenije, ističu da se time nastavlja politika poticaja od strane države, koja u konačnici ima cilj potaknuti novi rast drvnog sektora, odnosno bolje korištenje šume I drva, kao dva prirodna resursa kojim Slovenija obiluje.