Slovenija: održana Konferencija kreativne namještajske industrije

Vrlo dobar odaziv su zabilježili organizatori konferencije koja se početkom ovog mjeseca održala u Ljubljani i koja je predstavila aktivnosti Razvojnog centra kreativne namještajske industrije. Veliko zanimanje izazvala je i rasprava o daljnjoj viziji razvoja slovenske industrije namještaja s naglaskom na mogućim mjerama države. Preko 120 sudionika upoznalo se s rezultatima tri razvojna centra koje je Vlada osnovala za područje drvne industrije i prerade drva, a centrima je osigurano sufinanciranje za četverogodišnje razdoblje preko Ministarstva gospodarskog razvoja. U sklopu konferencije su održani i okrugli stolovi na kojima su glavni sektorski protagonisti iz područja oblikovanja i dizajna iznijeli svoja razmišljanja koja tradicionalno podrazumijevaju njihovo nezadovoljstvo pažnjom koja se pridaje industrijskom dizajnu. Stoga se jedan od ključnih zaključaka odnosi upravo na naglasak da u današnje vrijeme oblikovanju koje podrazumijeva kompleksni sistem, treba pridati veću važnost i značaj u društvu. Dizajn nije samo alat kako se to najčešće ističe, nego se radi o cjelokupnom procesu koji rezultira stvaranjem i izradom kvalitetnog uporabnog predmeta. Sudionici su zaključili da dizajn može podići nacionalnu svijest i jačati identitet iako na skupu nisu izostali kritični tonovi da je suradnja dizajnera i industrije nedovoljna i slaba pa će se to morati zaustaviti kako bi se ostvarile šire koristi za cijelo gospodarstvo. Vlada više u Sloveniji ne stoji po strani kada je riječ o proizvodnji namještaja, stoga je donijela akcijski plan „Les je lep“ – „Drvo je lijepo“, a očekuje se nastavak aktivnog pristupa niza slovenskih institucija. Osim Komore (GZS), Suorganizatori konferencije su bili Visoka škola za dizajn i Društvo dizajnera Slovenije, a konferencija se održala kao dio aktivnosti Design Weeka.