Slovenija: Na licitacijama dostignute visoke cijene za kvalitetne trupce!

U veljači ove godine po prvi put održano je javno nadmetanje za drvnu sirovinu u organizaciji Gozdnog gospodarstva Slovenj Gradec i Koruške gospodarske komore. U Sloveniji se organiziraju licitacije za kvalitetnije sortimente, a na 5. licitaciji u Slovenj Gradecu u ponudi je bilo najviše smreke (27%), javora (31%), hrasta (14%) i oraha (8%) te nekoliko trupaca trešnje. Prema tržišnoj analizi rezultata ovogodišnjih licitacija, napravljenoj od strane privatnih šumovlasnika Mislinjske doline i Saveza šumovlasnika Slovenije, licitiralo se 419 trupaca u kvaliteti od F-B klase, ukupne kubature 397,87 m3, a najviša dostignuta cijena bila je od 4.740 EUR/m3 za F orah (licitirano je 95,91 m3 F oraha, ukupno 159 trupaca, a srednja cijena je bila 658 EUR/m3), dok je najniža pilanska cijena zabilježena za smreku A klase od 131 EUR/m3. Najviša cijena pilanske smreke (A klasa) bila je 169 EUR/m3, smreke u F klasi prosječno 436 EUR, dok je najviša smreka plaćena 728 EUR za kubik. Javor F klase dostignuo je rekord od 1.628 EUR/m3, dok je L javor imao prosječnu cijenu od 218 EUR/m3. Troškovi nadmetanja iznose u Sloveniji 12 EUR/m3, u Štajerskoj 20 EUR/m3, a ukupno je 2011. prilikom nadmetanja u Austriji i Sloveniji ostvareno 1,5 mil. EUR dobiti.