Slijedeći tjedan u Slavonskom Brodu centralni skup o drvnoj biomasi

U četvrtak 5.5. održat će se 3. energetska konferencija u Slavonskom Brodu s vrlo aktualnom temom korištenja drvne biomase, a u organizaciji Drvo&Namještaj i Drvnog klastera. „Kako iskoristiti drvnu biomasu za regionalni razvoj i nove ulagačke projekte u gospodarstvo i lokalnu samoupravu JIE“ pokušat će saznati preko 300 sudionika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Osim drvnog i šumarskog sektora koji tradicionalno pokazuju interes za ovu problematiku, na skupu će biti nazočni i brojni predstavnici lokalnih uprava i samuoprava, enegetičari i projektanti, inozemni konzultatni i dobavljači najsuvremenijih tehnologija za uporabu i preradu drva u energiju. Kako je česta pojava preprodaje prava za energetske projekte, ne samo u RH, nego i u drugim zemljama, očekuje se i jasniji stav državnih vlasti u takvim slučajevima. Također, sa sudionicima će izmijenit svoja iskustva i mnogobrojni predstavnici akademskog i istraživačkog sektora koji prate najnovije europske i svjetske projekte daljinskog grijanja, proizvodnje peleta ili proizvodnje električne energije kroz koogeneracijska postrojenja. Skup je jednodnevan s bogatim i sadržajnim programom, a u slučaju interesa moguće je organizirano posjetiti slična energetska postrojenja u okolici. Više na www.energija-drva.org