SKUPŠTINA WBA U STOCKHOLMU: Nastaviti s agilnom i kontinuiranom promocijom bioenergije

Svjetska asocijacija za bioenergiju (WBA) održala je 24. travnja 2018. niz sastanaka svojih radnih tijela u glavnom gradu Švedske, uz sudjelovanje niza članova iz različitih dijelova svijeta, uključujući Švedsku, Litvu, Poljsku, Hrvatsku, Mađarsku, Meksiko, Singapur, Indoneziju, Belgiju, Njemačku, Tursku te predstavnike europske udruge za biomasu AEBIOM. Godišnje okupljanje članova je bila idealna prilika za proširenje WBA mreže, ali i prilika članovima da otvoreno raspravljaju o radu ove organizacije kao i o stanju u sektoru bioenergije. Misija WBA je upravo promicati održivi razvoj bioenergije na globalnoj razini i podržati poslovno okruženje koje će u većoj mjeri poticati tehnološka rješenja bazirana na bioenergiji. Na sjednicama je izabran novi upravni odbor, uključujući i ponovni izbor predsjednika Remigijusa Lapinskasa (Litva) zajedno s 4 potpredsjednika. Hrvatska udruga za biomasu CROBIOM, koja je i punopravni član WBA založila se u Stockholmu za veći stupanj medijske promocije bioenergije u čemu treba koristiti sve raspoložive resurse, budući da se fosilna energija i dalje promovira kao ekološki čista i sve prihvatljivija. Okupljanje je završeno studijskom posjetom tvornici Lantmännen Agroetanol koja se nalazi u Norrkopingu, a dio je poljoprivredne zadruge u vlasništvu 25.000 švedskih poljoprivrednika. Grupacija Lantmännen Agroetanol trenutno zapošljava više od 10.000 zaposlenika i djeluje u 20 zemalja.

Comments are closed.