Sjednica Klastera konkurentnosti na Šumarskom fakultetu. Ambienta u prvom planu!

Na Šumarskom fakultetu je 19. studenog 2014. godine održana 9. sjednica Upravnog odbora HKK drvno-prerađivačkog sektora. Prva tema dnevnog reda sjednice bila je „Projekt jačanja konkurentnosti Sajma Ambienta“. Izvjestitelji su bili ZV, Studij dizajna, Hrvatske šume i Hrvatski drvni klaster. Svi prisutni su se složili da je Ambienta sajam od velike važnosti za drvnu industriju i bez obzira na teškoće u kojima se našao projekt Ambienta prethodnih godina, pokazalo se da je donesena dobra odluka kada se više dionika aktivno uključilo u ovogodišnji projekt koji je omogućio održavanje sajma. Analizom ovogodišnjeg sajma utvrđeni su mnogobrojni nedostaci, ali i izazovi za naredna izdanja sajma. Zaključeno je da treba odmah započeti s pripremama za manifestaciju Ambienta 2015. koja vapi za re-konceptualizacijom, a jedan od prijedloga je da se sajam da održava bienalno. Osnovana je ad-hoc radna skupina koja će pripremiti prijedloge za narednu sjednicu Upravnog odbora. Druga tema sjednice je bila „Projekt brendiranja Slavonskog hrasta“ koji pokreće i priprema Drvni klaster Vukovarsko-srijemske županije, a izvjestitelj je bio tajnik klastera Zvonimir Petrić.

 

Comments are closed.