Sektorske tvrtke premalo koriste fondove EU! Traže se regionalni partneri

KBE Bioenergie

Većina ovogodišnjeg programa Konferencije bazirana je na EU temama, prije svega na informacijama o tome kako koncipirati projektne ideje i sadržaje koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za EU fondove. Ispred Ministarstva gospodarstva na Konferenciji će biti predstavnici Sektora za programe i projekte Europske unije, načelnici Marija Rajaković i Goran Basarac koji prate europske programe i koji su vrlo dobro upoznati sa stanjem i prilikama u drvoprerađivačkom sektoru. Trenutno je naglasak na pronalasku regionalnih partnera u sektoru.

Comments are closed.